Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » Prace terenowe przy Programie opieki nad zabytkami Gminy Gorlice

dodano: 2019-09-03 08:29:07
Urząd Gminy Gorlice informuje, że w związku z przystąpieniem do opracowania Programu opieki nad zabytkami Gminy Gorlice na lata 2020-2023, na obszarze gminy przeprowadzane są prace terenowe obejmujące:

- sporządzenie dokumentacji fotograficznej wszystkich obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gminy,
- analizę stanu dziedzictwa i krajobrazu kulturowego oraz jego opis.

Urząd Gminy Gorlice prosi o nieutrudnianie prac dokumentacyjnych i udostępnienie terenów obiektów zabytkowych na czas ich przeprowadzenia.

Wykonawca zlecenia otrzymał stosowne upoważnienie wydane przez Wójta Gminy, zawierające informację o prowadzonych działaniach.

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela:
Zespół ds. Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gorlice
tel. 18 353 65 43

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne