Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w Gminie Gorlice

dodano: 2019-07-25 14:36:46
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w Gminie Gorlice

W roku szkolnym 2018/2019 we wszystkich szkołach prowadzonych przez Gminę Gorlice kontynuowany był projekt pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” (MKZ II) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu MKZ II jest podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Projekt zapewnia uczniom pomoc doradcy zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej poprzez funkcjonowanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.

W szkołach została przeprowadzona kampania informacyjna o możliwości skorzystania z doradztwa edukacyjno-zawodowego. Dyrektorzy szkół powołali Komisje Rekrutacyjne, które przeprowadziły rekrutację z pełnym poszanowaniem zasad dotyczących równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości kobiet i mężczyzn.

Zgodnie ze standardami zostały oznakowane pomieszczenia, zakupiony sprzęt oraz umieszczono plakaty promujące Projekt.

Do projektu zrekrutowano łącznie 186 uczestników  z klas III gimnazjum, w tym 78 uczennic i 108 uczniów. Nauczyciele opracowali harmonogramy zajęć w Szkolnych Punktach Informacji i Kariery. W każdej szkole w okresie wrzesień 2018 r. – czerwiec 2019 r. zrealizowano po 108 godzin, czyli łącznie 972 godziny. Uczniowie aktywnie korzystali z różnych form zajęć. Na zajęcia warsztatowe doradcy zawodowi przeznaczyli łącznie 394 godziny a na konsultacje indywidualne, w tym celem przygotowania Indywidualnych Planów Działań (IPD) - 578 godzin. Ponadto w ramach zajęć grupowych uczniowie spotykali się z przedstawicielami różnych zawodów, odwiedzali zakłady pracy i  szkoły ponadgimnazjalne. Doradcy zawodowi organizowali również spotkania z rodzicami uczniów oraz z radami pedagogicznymi.

Efektem końcowym było opracowanie 185 Indywidualnych Planów Działań (IPD) - dla 78 uczennic i 107 uczniów. Na zakończenie roku szkolnego uczestnicy projektu, którzy wspólnie ze swoim nauczycielem-doradcą opracowali IPD, otrzymali zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w doradztwie edukacyjno - zawodowym.
   
Uczniowie ze wszystkich szkół wraz z doradcami w ramach Projektu wzięły udział w Festiwalu Zawodów w  Krakowie, który odbywał się w dniach 21-23 marca 2019 r.

Siedmiu doradców zakończyło studia podyplomowe z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki uzyskując tym samym kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu: doradztwo zawodowe. 

Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych, spotkaniach zawodoznawczych, konsultacjach indywidualnych oraz zajęciach w ramach opracowania IPD. Byli zainteresowani tematyką spotkań, zostali zaktywizowani do poszukiwania informacji na temat oferty szkół ponadgimnazjalnych.

Przeprowadzone w czerwcu 2019 r. badanie ewaluacyjne, zlecone  przez Województwo Małopolskie, jednoznacznie potwierdziło wysoki stopień zadowolenia uczniów z uczestnictwa w Projekcie i korzyściach wypływających z udziału w zajęciach, które podniosło u uczniów z klas gimnazjalnych zdolność do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z realizowanego projektu.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne