Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » Dotacja z WFOŚiGW dla OSP w Szymbarku

dodano: 2015-08-13 10:21:06
Ochotnicza Straż Pożarna w Szymbarku pozyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”.

Fundusz udzielił OSP dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Zakup odzieży ochronnej dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Szymbarku”. Zakupione zostały 3 zestawy odzieży ochronnej składające się z ubrania specjalnego WUS 4, hełmu strażackiego Calisia Vulcan CV 102, rękawic specjalnych Patron Short, kominiarki WUS 2k oraz butów specjalnych Brandbull 006. Wartość zadania: 9 397,11 zł. Kwota dotacji: 4500,00 zł.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne