Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » Komunikat ws. ochrony danych osobowych

dodano: 2014-02-07 13:38:15
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY GORLICE

W związku z powtarzającymi się na terenie kraju przypadkami wykorzystywania przez oszustów cudzych danych osobowych i dokumentów tożsamości zwracam się do wszystkich mieszkańców Gminy Gorlice, o odpowiednią ochronę swoich danych osobowych oraz posiadanych dokumentów tożsamości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nikt nie może zatrzymać dowodu osobistego, o ile nie wynika to z wyraźnego uregulowania prawnego. Przedsiębiorcy nie mają zatem podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”. Stwarza to bowiem duże niebezpieczeństwo wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym lub innym dokumencie tożsamości do popełnienia przez nieuczciwego przedsiębiorcę na szkodę osoby, której dane zostaną wykorzystane.

Utrata dowodu osobistego powinna zostać niezwłocznie zgłoszona w dowolnym urzędzie gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego za granicą, w urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancje bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie on obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się nim przez nieuczciwego znalazcę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić do dowolnego banku. Zgłoszenie zostanie odnotowane w systemie informatycznym, do którego mają dostęp wszystkie banki, co uniemożliwi zaciągnięcie zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobistych poszkodowanej osoby.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne