Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » Spotkanie podsumowujące LGD „Beskid Gorlicki”

dodano: 2023-05-17 08:39:06
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” zaprasza do udziału w spotkaniu podsumowującym konsultacje społeczne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR).

Spotkanie odbędzie się w dniu 23.05.2023 r., (tj. wtorek), w godz. 13:00 - 16:00 w Starostwie Powiatowym w Gorlicach, przy ul. Bieckiej 3, 38-300 Gorlice (Sala posiedzeń nr 104).

Podczas spotkania zostaną omówione:
- zdiagnozowane potrzeby rozwojowe oraz potencjał obszaru LGD
- proponowane cele strategii oraz zakładane rezultaty
- proponowane przedsięwzięcia
- proponowane grupy docelowe odbiorców działań zawartych w strategii
- zdiagnozowane na obszarze LSR grupy osób w niekorzystnej sytuacji
- propozycje systemu zarządzania, monitorowania i ewaluacji LSR
- propozycje planu finansowego LSR.
Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny