Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

dodano: 2020-11-02 11:50:29

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gorlice

Samorząd Gminy Gorlice, działając na podstawie: art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277), przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie ankiet:

Zapraszamy do wskazania najważniejszych problemów i potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Gorlice oraz zgłaszania pomysłów na ich rozwiązanie.

Tworzony dokument będzie dotyczyć całej gminy. Wspólnie mamy szansę stworzyć plany strategiczne, których realizacja będzie miała znaczący wpływ na jakość i komfort życia mieszkańców gminy w najbliższych latach.

Wypełnione ankiety prosimy składać drogą elektroniczną na adres: gops.gorlice@post.pl gops.gorlice@post.pl lub osobiście w siedzibie GOPS Gorlice, ul. Łukasiewicza 6.
Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne