Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » Program Czyste Powietrze

dodano: 2020-10-27 14:39:11

Czyste Powietrze 2.0


Program „Czyste Powietrze 2.0” w Gminie Gorlice - nowe, uproszczone zasady, zwiększony poziom dofinansowania do 60%

Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Nowe zasady Programu „Czyste Powietrze 2.0” obowiązujące od 15.05.2020 r. uproszczają postępowanie aplikacyjne oraz zwiększają dostępność Programu dla Beneficjentów. Zmieniono limit dofinansowania, a ponadto podzielono go na część podstawową i rozszerzoną.

W segmencie pierwszym – podstawowym -  obowiązującym już od połowy maja 2020 r. Beneficjent, którego dochód nie przekracza  100 tys. zł/ rok może ubiegać się o dofinansowanie do 30% poniesionych kosztów na:
•    wymianę starego kotła,
•    termomodernizację budynku,
•    wymianę okien czy drzwi zewnętrznych.

Od października 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił drugą część Programu – rozszerzoną - skierowaną do osób o niższych dochodach, które będą mogły starć się o wyższe dotacje. Poziom dofinansowania do 60% poniesionych kosztów eko-inestycji przysługuje osobom, które spełniają poniższy warunek:
  • dochód w gospodarstwie wieloosobowym jest niższy niż 1400 zł na osobę
  • dochód w gospodarstwie jednoosobowym jest niższy niż 1960 zł na osobę.

W tym celu, aby prawidłowo złożyć wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie należy dołączyć zaświadczenie o dochodach wydawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach (lub jednostkę organizacyjną innej Gminy – właściwej ze względu na zameldowanie) - wydawane na wniosek osoby będącej właścicielem / współwłaścicielem nieruchomości.

Wójt Gminy Gorlice informuje, że w celu zapewnia pomocy przy wypełnianiu wniosków, w Urzędzie Gminy Gorlice zorganizowano stanowisko ds. obsługi Programu, w ramach którego zapewniona jest pomoc formalna, włącznie z wysłaniem kompletnego wniosku do WFOŚiGW w Krakowie.   

Zapraszamy do składania wniosków w Urzędzie Gminy Gorlice,  ul. 11 Listopada 2 – parter pok. 3 – kontakt osobisty -  z uwzględnieniem obowiązujących zasad sanitarnych.

Kontakt telefoniczny:  18 534 62 36 (Urząd Gminy), 503 746 114 (praca zdalna - telefon komórkowy)
Kontakt e-mail: urzad@gmina.gorlice.pl

WÓJT
/-/ Jan Przybylski


Więcej informacji:

Zobacz także: