Strona główna

Gmina Gorlice

Historia i zabytki » Szlak Architektury Drewnianej »

obiekty

"Skansen Wsi Pogórzańskiej" im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku.

 

Zgromadzono w nim obiekty dawnej wsi pogórzańskiej, jak: chałupy, kuźnię, wiatraki, olejarnię, stodoły i oborę z częściowym ich wyposażeniem. Skansen włączony jest do Małopolskiego Szlaku Techniki.

Ekspozycja skansenowska poprzez wybór obiektów i ich wyposażenie odzwierciedla zwykłe zajęcia domowe i gospodarskie Pogórzan oraz działalność wiejskich warsztatów rzemieślniczych, reprezentowanych poprzez narzędzia i liczne wyroby (kowalstwo, tkactwo, garncarstwo, olejarstwo, bednarstwo, stolarstwo, kołodziejstwo, koszykarstwo).

W sąsiedztwie położony jest drewniany dworek mieszczański przeniesiony z Gorlic. We wnętrzu pomieszczenia administracyjne skansenu oraz stała ekspozycja prezentująca tradycję dworkową na Pogórzu Gorlickim. Nawiązuje ona do historii szymbarskich i okolicznych majątków szlacheckich poprzez przedmioty związane z dawnymi właścicielami (portrety, porcelana, szkło, naczynia kuchenne, akcesoria związane ze strojem, wyjazdami do kurortów itp.). Więcej informacji na stronie Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach


Modrzewiowy kościółek pod wezwaniem świętego Wojciecha z 1782 roku. Znajduje się przy głównej drodze, obok nowego kościoła w Szymbarku. Jak głosi legenda został on wybudowany w miejscu, gdzie zatrzymał się biskup Wojciech w drodze z Węgier do Gniezna.

Kościółek jednonawowy z trzema ołtarzami, o podmurówce z kamienia. Styl wnętrza późnobarokowym. W ołtarzu głównym krucyfiks i obraz św. Wojciecha. W lewym ołtarzu bocznym m.in. barokowy obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVII-XVIII w. W kościele drewniana chrzcielnica, ambona o charakterze barokowym i konfesjonały z XIX w.


Cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy z 1790 roku. Znajduje się w Szymbarku, w przysiółku Wólka. Zbudowana została w konstrukcji zrębowej, podbita jest gontami i pokryta blachą. Wieżę z pozorną izbicą wzniesioną w konstrukcji słupowo-ramowej, wieńczy cebulasty hełm ze ślepą latarnią. Cerkiew jest dwudzielna. Nad frontową częścią korpusu świątyni nadbudowana została wieża. Wewnątrz barokowy ołtarz, ikonostas i ołtarze boczne z XIX wieku. Początkowo unicka, obecnie kościół rzymskokatolicki.


Cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Bogurodzicy w Bielance.
Cerkiew zbudowana została prawdopodobnie w 1773 r., w 1913 r. była odnawiana. Kiedy w 1947 r. dachy świątyni strawił pożar, budynek nakryto dachem dwuspadowym. Proces przywracania cerkwi pierwotnego wyglądu rozpoczął się w latach 60. XX w. całościowo udało się go zakończyć dopiero w 2000 r. Obecnie w świątyni odbywają się nabożeństwa prawosławne, greckokatolickie i rzymskokatolickie.

Dachy świątyni oraz ściany nawy, prezbiterium i wieży pobite są gontem. Wieńczące dachy baniaste hełmy z pozornymi latarniami pokryte są częściowo blachą. Górna część wieży pomalowana jest na kolor niebieski, co dodaje cerkwi wyjątkowego uroku.

Wnętrze świątyni zdobi polichromia z 1913 r. Do najciekawszych elementów wyposażenia należy ikonostas z 1783 r. w. oraz ikony św. Mikołaja oraz Narodzenie Matki Bożej z XVII umieszczone na ścianach babińca.


Szlak Architektury Drewnianej w Województwie Małopolskim, o długości 1500 km obejmuje 237 zespołów architektonicznych od kościołów, cerkwi, kaplic i dzwonnic po spichlerze, wiejskie chałupy i szlacheckie dwory. Wszystkie obiekty na szlaku są oznakowane.

Do największych skarbów regionu należą kościoły w Sękowej, Binarowej, Lipnicy Murowanej i Dębnie Podhalańskim, które zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO.

Bielanka, cerkiewSkansen w Szymbarku, chata
Szymbark,  cerkiewSzymbark, kościółek
Szymbark, wnętrze kościółka
Szymbark, wnętrze drewnianego kościółka

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny