Strona główna

Gmina Gorlice

Dostępność. Wideotłumacz

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Gminy Gorlice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny