Strona główna

Gmina Gorlice

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków »

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB).

Mieszkańcy mają obowiązek złożyć deklaracje.
Od 1 lipca 2021 r. ruszył obowiązek składania deklaracji w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Będzie on także zawierać dane dotyczące pomocy publicznej udzielonej na projekty termomodernizacyjne czy wymianę pieców. CEEB ma wspierać walkę ze smogiem. Za jego budowę odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Zebrane informacje będą  dotyczyć ok. 5 mln budynków.

Obowiązkowa deklaracja dotyczy  źródła/źródeł ciepła do 1 MW mocy i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, a obowiązek jej składania dotyczy właścicieli/zarządców budynków. Na jej wysłanie jest 12 miesięcy (w przypadku budynków już istniejących) tj. do 30 czerwca 2022 r. i 14 dni w przypadku budynków nowych. Deklarację można wysłać w formie elektronicznej lub tradycyjnej (listem albo osobiście we właściwym Urzędzie).

Deklaracja zawiera następujące informacje:
1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
3) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
4) numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
5) adres e-mail (opcjonalnie).

Deklaracja – budynki mieszkalne: deklaracja mieszkalne
Deklaracja – budynki niemieszkalne: deklaracja niemieszkalne

Obowiązkowi zgłoszenia podlegają: sieć ciepłownicza, kocioł grzewczy na paliwa stałe, piec kaflowy lub wolnostojący opalany paliwem stałym (węgiel, pellet, drewno), kominek na paliwo stałe, kocioł olejowy, gazowy podgrzewacz przepływowy lub/i pojemnościowy, kominek gazowy, grzejnik gazowy, nagrzewnica gazowa, promienniki gazowe, trzony kuchenne, piecokuchnie, kuchnie węglowe, pompy ciepła, instalacje ogrzewania elektrycznego oraz kolektory słoneczne.
Deklaracja w formie elektronicznej jest dostępna od 1 lipca b.r.

Więcej informacji: tutaj

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny