Strona główna

Gmina Gorlice

Zadania realizowane z budżetu państwa »

Inwestycja pn. „Rozbudowa drogi gminnej 270543 K „Pustki”

Gmina Gorlice realizuje inwestycję pn. „Rozbudowa drogi gminnej 270543 K „Pustki” na odcinku I - w km 0+009,80 - 0+789,90, na odcinku II w km 0+804,20 - 2+201,50 w miejscowości Dominikowice”.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego.
Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje rozbudowę drogi oraz dostosowanie nienormatywnych parametrów technicznych istniejącej drogi do obowiązujących przepisów, w tym:
1)    poszerzenie jezdni,
2)    przebudowę gruntowych poboczy,
3)    przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych,
4)    budowę zjazdów indywidualnych,
5)    przebudowę przepustów pod zjazdami i korpusem drogowym,
6)    przebudowę rowów przydrożnych,
7)    budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

Łączna długość odcinków objętych zadaniem: 2,117 km

Kwota dofinansowania: 2 242 475,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 3 449 962,27 zł

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny