Strona główna

Gmina Gorlice

Zadania realizowane z budżetu państwa

   

Remont drogi gminnej w Dominikowicach

Gmina Gorlice realizuje inwestycję pn. „Remont drogi gminnej 270538K w km 0+000 do km 1+250 w miejscowości Dominikowice, Gmina Gorlice”.
Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
   

Remont drogi gminnej 270636K w Klęczanach

Gmina Gorlice realizuje inwestycję pn. „Remont drogi gminnej 270636K w km od 0+039 - 0+561 (obiekt mostowy w km 0+257,1 - 0+272,9) w miejscowości Klęczany, Gmina Gorlice”.
Zadanie dofinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego
: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.
   

Remont drogi gminnej 270527K w Bystrej

Gmina Gorlice realizuje inwestycję pn. „Remont drogi gminnej 270527K na odcinku I w km od 0+000 do 0+370, na odcinki II - w km od 0+650 do 1+035 w miejscowości Bystra, Gmina Gorlice”.
   

Inwestycja pn. Remont drogi gminnej nr 270611K ,,Szymbark – Zamoście” w Szymbarku

Inwestycja pn. Remont drogi gminnej nr 270611K ,,Szymbark – Zamoście” w Szymbarku w km 0+000 – 0+335.
   

Inwestycja pn. Remont drogi gminnej nr 270644K ,,Zagórzany – Kociany” w Zagórzanach

Inwestycja pn. Remont drogi gminnej nr 270644K ,,Zagórzany – Kociany” w Zagórzanach w km 1+068 – 1+333.
   

Dokumentacja historyczno-odtworzeniowa i projektowa cmentarza wojennego nr 96 w Stróżówce.

Na zlecenie Gminy Gorlice opracowana została dokumentacja historyczno-odtworzeniowa i projektowa cmentarza wojennego z I Wojny Światowej nr 96 w Stróżówce.
   

Inwestycja pn. „Rozbudowa drogi gminnej 270543 K „Pustki”

Gmina Gorlice realizuje inwestycję pn. „Rozbudowa drogi gminnej 270543 K „Pustki” na odcinku I - w km 0+009,80 - 0+789,90, na odcinku II w km 0+804,20 - 2+201,50 w miejscowości Dominikowice”.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego.
Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny