Strona główna

Gmina Gorlice

Fundusz Dróg Samorządowych »

Obudowa mostu w Zagórzanach

Gmina Gorlice realizuje inwestycję pn. „Odbudowa drogi gminnej 270640K w km 3+765,00 - 3+845,00 wraz z odbudową obiektu mostowego w km 3+798,00 - 3+822,00 w miejscowości Zagórzany Gmina Gorlice”.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego. Nazwa funduszu: Fundusz Dróg Samorządowych.

Zakres inwestycji obejmuje odbudowę drogi gminnej wraz z obiektem mostowym o długości 80 m.

Ramowy zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
1. Odbudowa drogi
2. Roboty przygotowawcze i rozbiórkę istniejącego mostu.
3. Roboty drogowo mostowe, w tym;
- roboty ziemne,
- żelbetowe fundamenty – palowe i przyczółki,  
- ustrój nośny,
- płyta chodnikowa  
- krawężniki,
- barieroporęcze ochronne,
- umocnienie brzegów potoku narzutem kamiennym,
- wykonanie dojazdów.

Kwota dofinansowania: 433 696,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 722 828,01 zł

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny