Strona główna

Gmina Gorlice

Fundusz Dróg Samorządowych »

Remont drogi gminnej w Szymbarku

Gmina Gorlice realizuje inwestycję pn. „Remont drogi gminnej 270599K w km 2+010,00 - 2+466,00 w miejscowości Szymbark Gmina Gorlice”.
Zadanie dofinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego. Nazwa funduszu: Fundusz Dróg Samorządowych.
Zakres inwestycji obejmuje remont odcinka drogi gminnej o długości 456,00 m w tym wykonanie robót ziemnych, podbudów, nawierzchni asfaltowych, poboczy żwirowych oraz odwodnienia.
Kwota dofinansowania: 84 112,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 140 188,02 zł

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny