Strona główna

Gmina Gorlice

Dla Przedsiębiorców »

„NOWY START II”

Informujmy, iż Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. w Oświęcimiu realizuje projekt współfinansowany z UE tj.:
 
„NOWY START II” - dla osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika lub zagrożonych zwolnieniem z terenu województwa małopolskiego  
tzn. dla osób, które:
•    utraciły zatrudnienie z przyczyn nie dotyczących pracownika do 6 miesięcy
•    są w okresie wypowiedzenia z przyczyn nie dotyczących pracownika
•    otrzymały informację od pracodawcy o zamiarze nieprzedłużenia stosunku pracy/stosunku     
              służbowego, zawartego na czas określony
•    odchodzących z rolnictwa
 
Aktualne realizowane formy wsparcia w ramach projektu to: staże, szkolenia, subsydiowane zatrudnienie
 
Staż
- przekwalifikowanie zawodowe
- organizowany na okres od 3 do 6 miesięcy,
- Uczestnikowi Projektu przysługuje stypendium stażowe
 
Szkolenie
- przekwalifikowanie/ uzupełnienie kwalifikacji
- finansowane do kwoty 3250zł
- Uczestnikowi Projektu przysługuje stypendium szkoleniowe
 
Subsydiowane zatrudnienie
- forma zatrudnienia na okres min. 6 miesięcy
- refundacja zatrudnienia do kwoty 2950zł miesięcznie na zatrudnienie pracownika
 
Jesteśmy gotowi przyjechać do Państwa i szczegółowo przestawić ofertę naszego projektu.
 
Zachęcam do skorzystania ze szczegółowych informacji na temat projektów na stronie www.nowystart2.pl oraz kontaktu z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.
 
Z poważaniem,
Damian Nowotarski.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne