Strona główna

Gmina Gorlice

Dla Przedsiębiorców »

Komunikat dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

W związku z powyższym, należy zgłosić się do Urzędu Gminy Gorlice (pokój nr 2), w terminie do dnia 29 stycznia 2021 r. – (31 stycznia przypada w niedzielę) wraz z pisemnym oświadczeniem o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, w 2020 r. Oświadczenie o sprzedaży alkoholu

Niezłożenie powyższego oświadczenia oraz niedokonanie opłaty w terminie powoduje zgodnie z ww. ustawą naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty rocznej podstawowej lub procentowej, a także wygaśnięcie zezwolenia.

W związku z sytuacją epidemiczną Urząd Gminy Gorlice pozostaje zamknięty dla bezpośredniej obsługi klientów. W tej sytuacji sprawy złożenia oświadczenia i dokonania opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu można załatwić bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie.

Oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w 2020 r. można złożyć w jeden z następujących sposobów:
1.  za pośrednictwem poczty – można wysłać wypełniony i podpisany egzemplarz oświadczenia listem poleconym na adres: Urząd Gminy Gorlice, ul. 11 listopada  2, 38-300 Gorlice,
2. drogą mailową, poprzez wysłanie zeskanowanego oświadczenia na adres e-mail:
renata.koziol@gmina.gorlice.pl – w takiej sytuacji należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Urzędu oryginału oświadczenia,
3.    za pośrednictwem okienka podawczego znajdującego się przy kasie Urzędu Gminy,
4.    opłatę należy wnieść na rachunek Gminy (65 1240 4748 1111 0000 4876 3161).Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne