Strona główna

Gmina Gorlice

Ochrona zdrowia »

GRYPA – informacje

Na stronie Ministerstwa Zdrowia w zakładce GRYPA – informacje, zostały zamieszczone materiały dotyczące realizacji szczepień przeciw grypie na sezon 2021/2022


Informacje są dostępne także pod adresem:


Osoby które mogą skorzystać z szczepionki przeciw grypie wskazano m.in. w § 2 pkt. 7 i 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1581), tj.:
- osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 poz. 1876 z późn. zm.) lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy,
- osoby przebywające w domach pomocy społecznej, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny