Strona główna

Gmina Gorlice

Urząd Gminy » Telefony wewnętrzne »

telefony                                                                                                       CENTRALA -  SEKRETARIAT   18 534 62 00  
                   18 353 57 62 
                                                                                       
                                  
pok.
         komórka organizacyjna                 
nr wew.
  bezpośredni      numer   
   1. 
 2.
 3.       4.     
2
  Sam. St. ds. Działalności Gospodarczej
  i Zdrowia
   52#
  18 534 62 52
2
  Sam. St. ds. Kultury Fizycznej i Turystyki
   56#
  18 534 62 56
2
  Referat Inwestycji, Rozwoju i Promocji /
  promocja Gminy, profil zaufany

   56#
  18 534 62 56
3
  Referat Inwestycji, Rozwoju i Promocji -
  kierownik referatu
   36#
  
57#
  18 534 62 36
 
18 534 62 57
 3a
  Referat Finansowo - Budżetowy / kasa Urzędu
   51#
  18 534 62 51
4
  Zespół ds. Gospodarki Komunalnej
   37#
  18 534 62 37
5
  Zespół ds. Dróg i Mostów
   31#   18 353 65 43
  18 534 62 31
 6   Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
   38#
  18 534 62 38
7
  Zespół ds.Planowania Przestrzennego
   55#
  18 534 62 55
8
  Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich
  meldunki, dowody osobiste
   33#
  18 534 62 33
  18 353 65 58
9
  Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich
  obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe
   49#
  18 534 62 49
10
  Referat Organizacyjny, Kadr i Informatyki -  
 
- kierownik referatu
  - informatyk

 
  
25#
  
67#
 
  18 534 62 25
  18 534 62 67
10
  Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich
  - kierownik referatu
 
   45#
 
  18 534 62 45
13
  Biuro Rady Gminy
   47#
  18 534 62 47
  18 353 63 14
16
  Sekretarz Gminy
   44#
  18 353 58 21
  18 534 62 44
17
  Radca prawny
   43#
  18 534 62 43
18
  Zastępca Wójta Gminy
   42#
  18 534 62 42
19
  Zespół ds.Wymiaru i Księgowości Podatkowej
   32#
  18 534 62 32
20
  Skarbnik Gminy
   41#
  18 534 62 41
21
  Główny Księgowy Urzędu
  R
eferat Finansowo - Budżetowy
   50#
  18 534 62 50
 21a
  Samodzielne St. ds. Kontroli
  i Scentralizowanego Podatku VAT

     1#
  18 534 62 01
25
  Zespół ds. Wymiaru i Księgowości Podatkowej
   58#
   21#
  18 534 62 58
  18 534 62 21
  18 353 52 72Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny