Strona główna

Gmina Gorlice

Nagrody i wyróżnienia »

Kobylanka trzecią Najpiękniejszą Małopolską Wsią

Kobylanka zajęła III miejsce w konkursie Najpiękniejsza Małopolska Wieś.

Zarząd województwa przeznaczył 546 tys. zł na pomoc finansową dla sołectw biorących udział w konkursie Małopolska Wieś 2019. Swój akces zgłosiło 50 sołectw z 17 powiatów. Celem konkursu było wyróżnienie laureatów w trzech kategoriach.

Tytuł Najpiękniejszej Małopolskiej Wsi otrzymała Zawada (gmina Tarnów), której w nagrodę przyznano 60 tys. zł. Tuż za nim znalazło się Krościenko Centrum (gmina Krościenko nad Dunajcem, 50 tys. zł) i Kobylanka (gmina Gorlice, 40 tys. zł).

Kandydatury oceniano, biorąc pod uwagę inicjatywy lokalne zrealizowane w ciągu ostatnich pięciu lat, działania poprawiające stan obiektów, infrastruktury, dziedzictwa kulturowego, estetykę prywatnych posesji, zaangażowanie społeczności lokalnej oraz źródła finansowania ocenianych inicjatyw.

Głównym celem konkursu było zachęcenie lokalnych społeczności do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi, aktywności i poprawy jakości życia mieszkańców - zaznacza Łukasz Smółka, wicemarszałek Małopolski.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w formie uchwały Zarządu, po przeprowadzeniu przez Komisję Konkursową oceny merytorycznej złożonych zgłoszeń oraz wizji w terenie.

Sejmik Województwa Małopolskiego podejmuje decyzję o przyznaniu pomocy finansowej dla gmin w formie uchwały, z przeznaczeniem na wykorzystanie środków finansowych w sołectwie.

Dziękujemy Mieszkańcom za dbanie o estetykę wsi oraz osobom, które wykazały pomoc i zaangażowanie w czasie procedury konkursowej.

Zachęcamy Wszystkich Mieszkańców Gminy Gorlice o dbanie o swoje posesje i wsie.


Zdjęcia Kobylanki przedstawione we wniosku konkursowym

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny