Strona główna

Gmina Gorlice

Nagrody i wyróżnienia »

„Karpacka Gmina 2015”

Gmina Gorlice znalazła się wysoko (zaraz poza finałową dziesiątką) w konkursie na Karpacką Gminę organizowanym przez Stowarzyszenie Ekopsychologia w ramach projektu „Karpaty Łączą- mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej” i uzyskała certyfikat „Karpacka Gmina 2015”.


KARPACKA GMINA

 • Karpacka Gmina  ma na celu upowszechnienie informacji o zapisach Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat (Konwencji Karpackiej) oraz wyróżnienie Gmin, które uwzględniają cele ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej w swojej polityce rozwoju oraz w realizacji działań własnych.


 • Każda gmina wypełniła formularz z listą zasobów jakimi dysponuje gmina w kontekście zrównoważonego rozwoju.

   

  Praca konkursowa była przygotowana przez zespół gminy w formie prezentacji multimedialnej
  W pracy konkursowej były zaprezentowane:

  • główne walory Gminy w kontekście karpackich zasobów kulturowych, społecznych, krajobrazowych oraz przyrodniczych;
  • pomysł Gminy na rozwój lokalny i działania, bazujące na posiadanych zasobach, zidentyfikowanych w formularzu konkursowym: Karta Zasobów Gminy;
  • dotychczasowe działania Gminy w zakresie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej, krajobrazowej i kulturowej Karpat;
  • elementy świadczące o karpackiej tożsamości Gminy.


  Dokładne wyniki głosowania znajdują się pod adresem: http://www.ekopsychologia.pl/208,a,wyniki-konkursu-karpacka-gmina.htm

  Natomiast zdjęcia z rozdania nagród znajdują się w galerii II Forum Karpackich Gmin: http://www.ekopsychologia.pl/207,a,ii-forum-karpackich-gmin-za-nami.htm


  Mapa serwisu
  Europejski Fundusz Rolny