Strona główna

Gmina Gorlice

Nagrody i wyróżnienia »

EUROPEJSKA NAGRODA EKOLOGICZNA dla Gminy Gorlice

EUROPEJSKA NAGRODA EKOLOGICZNA dla Gminy Gorlice


W XIII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, przyznano Gminie Gorlice EUROPEJSKĄ NAGRODĘ EKOLOGICZNĄ. Organizatorem Głównym Konkursu jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Przewodniczącą Narodowej Rady Ekologicznej jest Anna Komorowska.


W dniu 10 lutego 2012 r. w Warszawie odbyła się Gala Laureatów i Wyróżnionych Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku", podczas której wójt gminy Ryszard Guzik odebrał certyfikat i okolicznościową statuetkę.


W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Prezydenta RP: Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Dariusz Młotkiewicz i Doradca Prezydenta RP Henryk Wujec.


Idea Konkursu opiera się na założeniu, że promowanie obywatelskich postaw proekologicznych ma równie fundamentalne znaczenie jak wdrażanie przyjaznych środowisku technologii, toteż w Konkursie oceniane są zarówno innowacyjne projekty dotyczące rozwiązań technicznych i inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska, jak i przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej, co z roku na rok przyciąga coraz większą rzeszę samorządów, przedsiębiorstw, placówek edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych.


Do konkursu Gmina zgłosiła projekt pt. „Ochrona środowiska naturalnego poprzez rozwój infrastruktury wodno – ściekowej w Gminie Gorlice”. Tytuł przyznano za efekt ekologiczny związany ze zgłaszanym przedsięwzięciem.

Gmina od kilku lat prowadzi inwestycje z zakresu rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Na realizację tych zadań pozyskano ponad 18 mln zł. Pozyskano na ten cel środki zewnętrzne, głównie unijne. Wybudowano 176 km sieci kanalizacji sanitarnej i 32 km wodociągu gminnego. Z sieci kanalizacyjnej korzysta ponad 2 100 gospodarstw domowych i ponad 8 200 osób.


W roku 2010 Gmina Gorlice otrzymała tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii, a Zespół Szkół w Dominikowicach – Promotora Ekologii.


Realizacja Konkursu pozwala na zapoznanie się ze stanem środowiska w poszczególnych regionach kraju, a przede wszystkim z ilością i jakością działań podjętych dla poprawy stanu środowiska przez samorządy terytorialne, podmioty gospodarcze oraz młodzież skupioną w Kołach Ekologicznych działających przy szkołach.

 

Nadesłane wnioski pozwalają również na stworzenie pewnego modelowego sposobu postępowania, który może być powielony w przypadku innych podmiotów, nie potrafiących wypracować własnego systemu. Biorąc na przykład Laureatów poprzednich edycji i pozytywne zmiany w zakresie ekologii zachodzące w ich bezpośrednim otoczeniu, bądź na ich terenie, można udowodnić, że wyróżnienie w Konkursie wpływa pozytywnie na opinie społeczną i pozwala rozwijać i kontynuować realizacje inwestycji proekologicznych.

 

Bardzo często wyróżnienie staje się także czynnikiem mobilizującym do dalszego inwestowania w ekologię. Dzięki Konkursowi osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska w samorządach oraz przedsiębiorstwach, mogą zapoznać się z rozwiązaniami, jakie zostały zastosowane w konkretnych przypadkach. Podpatrzone rozwiązania mogą zostać zastosowane w kolejnych inwestycjach przy rozwiązaniu podobnych lub identycznych problemów.

WIĘCEJ O KONKURSIE


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny