Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia

Zarządzenie ws. przyznania dotacji na zadania z zakresu zdrowia

Zarządzenie Wójta w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2019 r. zadania z  zakresu zdrowia.

LGD „Beskid Gorlicki” zaprasza do składania wniosków

Od 21 stycznia 2019 do 4 lutego 2019 roku Stowarzyszenie LGD „Beskid Gorlicki” przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Zmiana podmiotu i siedziby Ośrodka Zdrowia w Dominikowicach

Lekarz Rodzinny Ewelina Honkowicz, Kierownik Ośrodka Zdrowia w Dominikowicach informuje, że od dnia 1 stycznia 2019 r. będzie wraz z pozostałymi pracownikami udzielać świadczeń zdrowotnych w nowym budynku w Kobylance nr 744, w ramach podmiotu leczniczego Medicor Sp. z o. o.

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO GMINNEJ RADY SENIORÓW W GORLICACH

Wójt Gminy Gorlice zgodnie z zapisem § 7 ust. 2 Statutu Gminnej Rady Seniorów ogłasza nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Gorlicach w II kadencji Rady.

Informacja ze Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach

Informacja odnośnie działania Punktu Zgłoszeniowo - Koordynacyjnego w ramach programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego dla pacjentów powiatu gorlickiego.

Konkurs ofert

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY GORLICE w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.

Konkurs ofert

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY GORLICE w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Rekrutacja do Dziennego Domu Pobytu w Dominikowicach

Uwaga Seniorzy! Do 3 grudnia 2019 r. trwa rekrutacja do Dziennego Dom Pobytu w Dominikowicach.
« [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] »

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne