Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia

Konkurs ofert z zakresu ochrony zdrowia

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY GORLICE w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych Gminy Gorlice z zakresu ochrony zdrowia (Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii) oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Konkurs "Aktywizacja społeczno - zawodowa...

Konkurs otwarty "Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Gorlice"

Komunikat KRUS

Informacja o ubezpieczeniu dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Obwieszczenie Burmistrza Gorlic

Obwieszczenie Burmistrza Gorlic ws. budowy kanalizacji na ul. Łąkowej.

Dotacje na realizację zadań z zakresu sportu

Wójt Gminy Gorlice przyznał dotacje na realizację w drugim półroczu 2016 roku zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu.

Dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii

Mieszkańcy Gminy Gorlice zainteresowani fotowoltaiką, solarami i pompami ciepła z dofinansowaniem 60 % oraz możliwością pozyskania środków w wysokości 8 tys. zł na przebudowę kotłowni mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy pok. nr 3 (parter) lub u sołtysów do dnia 24 czerwca 2016 r.

Badanie struktury gospodarstw rolnych

Urząd Statystyczny w Krakowie informuję, że w dniach 1 czerwca - 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR).
« [1] [2] [3] [4] [5] [6] »

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne