Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia

Konsultacje ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Wójt Gminy Gorlice zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Gorlice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Ogłoszenie ws. dotacji z zakresu pomocy społecznej

Zarządzenie Wójta Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia  2016 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2017 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Ogłoszenie konkursu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY GORLICE z 2 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację w pierwszym półroczu  2017 roku zadania publicznego  gminy Gorlice z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu.

Konkurs ofert z zakresu ochrony zdrowia

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY GORLICE w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych Gminy Gorlice z zakresu ochrony zdrowia (Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii) oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Konkurs "Aktywizacja społeczno - zawodowa...

Konkurs otwarty "Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Gorlice"

Komunikat KRUS

Informacja o ubezpieczeniu dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Obwieszczenie Burmistrza Gorlic

Obwieszczenie Burmistrza Gorlic ws. budowy kanalizacji na ul. Łąkowej.

Dotacje na realizację zadań z zakresu sportu

Wójt Gminy Gorlice przyznał dotacje na realizację w drugim półroczu 2016 roku zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu.
« [1] [2] [3] [4] [5] [6] »

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne