Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Wybory do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej

Wybory do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej

Zgłaszanie kandydatów do Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorlicach będzie przyjmowane przez pełnomocnika Małopolskiej Izby Rolniczej ds. organizacji wyborów w terminie od 24.05.2019 r. do 05.06.2019 r. w Urzędzie Gminy
w Gorlicach w pokoju nr 8 w godzinach pracy urzędu.
 
Członkowie Izby, którzy chcą kandydować do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w powiecie gorlickim, muszą czytelnie wypełnić następujące dokumenty oraz złożyć je w terminie  do 05.07.2019 r.:
- druk zgłoszenia kandydata;
- druk oświadczenia o zgodzie na kandydowanie;
- czytelnie wypełnioną listę popierającą kandydata, zawierającą co najmniej 50 własnoręcznych podpisów członków danej izby posiadających prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym (posiadający powyżej 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego). Poparcia można udzielić więcej niż jednemu kandydatowi.
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art.233 §1 kodeksu karnego;
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 
Wszystkie druki dostępne są na stronie internetowej Małopolskiej Izby Rolniczej:

w zakładce „Wybory 2019” lub Urzędzie Gminy w Gorlicach pokój nr 8.


Uchwała nr 6Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne