Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Obowiązek naliczania i pobierania opłaty planistycznej

Urząd Gminy Gorlice informuje, że zgodnie z art. 36 pkt 4 oraz art.37 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ze zm.) na terenie Gminy Gorlice realizowany jest obowiązek naliczania i pobierania opłaty planistycznej.

Informujemy strony zainteresowane sprzedażą nieruchomości, w okresie 5 lat od uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o realizacji przez tut. Urząd ww. opłaty.Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne