Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Obwieszczenie wojewody małopolskiego

O B W I E S Z C Z E N I E

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 28 od km 170+994,00 do km 171+250 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową w jego miejsce nowego obiektu inżynierskiego na potoku Bielanka w ciągu drogi krajowej nr 28 w km 171+121 w miejscowości Szymbark, gmina Gorlice.

OBWIESZCZENIE

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne