Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Przetarg na sprzedaż działek gminnych

WÓJT GMINY GORLICE ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Na obciążone działki:

1.    nr 1590/10 o pow. 0,2300 ha – położona w miejscowości Zagórzany, objęta KW NS1G/00035308/5. Cena wywoławcza nieruchomości 9.800,00 zł /netto/.

Wadium wynosi: 980,00 zł. Nieruchomość znajduje się w centrum wsi Zagórzany ok. 110 m od drogi wojewódzkiej, przy potoku Moszczanka. Zgodnie z mpzp działka 1590/10, położona jest w terenie różnych form mieszkalnictwa, usług i rzemiosła, strefa dolin rzecznych potencjalnie zalewowych, terenach rolnych o szczególnych wartościach krajobrazowych. Dojazd do działki stanowi: działka 1590/21 (własność Gminy Gorlice) oraz służebność przejazdu, przechodu i przegonu przez działkę nr 1590/20 na rzecz każdoczesnych właścicieli działki  nr 1590/10.

2.    nr 1590/20 o pow. 0,3000 ha – położona w miejscowości Zagórzany objęta KW NS1G/00035308/5. Cena wywoławcza nieruchomości 21.600,00 zł /netto/.

Wadium wynosi: 2.160,00 zł. Nieruchomość znajduje się w centrum wsi Zagórzany w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej, usytuowana pomiędzy droga wojewódzką, a potokiem Moszczanka. Zgodnie z mpzp działka 1590/20, położona jest w terenie różnych form mieszkalnictwa, usług i rzemiosła, strefa dolin rzecznych potencjalnie zalewowych, tereny komunikacji. Działka obciążona służebnością przejazdu, przechodu i przegonu na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1590/10.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 maja 2015 r. (poniedziałek) w Urzędzie Gminy Gorlice:
- o godz. 13.00, dla działki nr 1590/10,
- o godz. 13.30, dla działki nr 1590/20,

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kasie Urzędu Gminy Gorlice lub na konto Urzędu Gminy 52 1240 4748 1111 0000 4874 2443  w terminie do dnia 23 maja 2015 r. (poniedziałek) do godziny 14.00. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Koszt opłat związanych z zakupem – ponosi kupujący.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne. Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Gorlice, ul. 11-go Listopada 2 pok. 6, osobiście lub telefonicznie -  tel. /18/ 534 62 14.
Wójt Gminy Gorlice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny, a informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne