Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie  Nr 168/2020 Wójta Gminy Gorlice z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość tj. działkę nr 1385 o powierzchni 0,3045 ha, objętą KW NS1G/00003529/7 położoną w miejscowości Kobylanka. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i gospodarczym. Nieruchomość jest opisana szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, który jest jego integralną częścią.Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny