Strona główna

Gmina Gorlice

Rozmaitości »

„ANIOŁY WOLONTARIATU” przyznane

Aktualności Lokalnego Centrum Wolontariatu

„ANIOŁY WOLONTARIATU” przyznane


Anioł wcale nie musi posiadać skrzydeł, żeby być aniołem. Wszyscy możemy być czyimiś aniołami…

W Gorlickim Centru Kultury odbyła się kolejna Gala Wolontariatu, przygotowana w ramach projektu „Czas na wolontariat” realizowanego dzięki Programowi Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG. Na zaproszenie Lokalnego Centrum Wolontariatu w Gorlicach oraz Kwiatonowickiego Stowarzyszenia „HOMINI” przybyło kilkuset młodych wolontariuszy zrzeszonych w szkolnych kołach wolontariatu, ich opiekunowie i dyrekcje szkół oraz przedstawiciele władz samorządowych: Starosta Karol Górski, Burmistrz Biecza Mirosław Wędrychowicz i Wójt Gminy Gorlice Ryszard Guzik, a także przedstawiciele instytucji i organizacji świadczących na co dzień pomoc i opiekę dla osób potrzebujących wsparcia.


Dokonania wolontariuszy zrzeszonych w LCW przedstawiła Justyna Lenard - Lokalny Koordynator Wolontariatu.


W tym roku po raz pierwszy podczas Gali wręczone zostały Nagrody Kwiatonowickiego Stowarzyszenia Homini „Anioły Wolontariatu”.

Otrzymali je:

w kategorii osoba fizyczna:
- Renata Rogulska - za pełną pasji i poświęcenia pracę na rzecz osób przebywających w instytucjach pomocowych - jedna z pierwszych wolontariuszek Lokalnego Centrum Wolontariatu, uczennica Zespołu Szkół Zawodowych w Gorlicach, koordynator grupy wolontariuszy pracujących w szpitalu, członek Rady Wolontariuszy, inicjatorka działań podejmowanych na rzecz pacjentów Oddziału Geriatrycznego. Swoim „gorącym” sercem i optymizmem zaraża wszystkich wokół.

- Marcin Jakubowski - za aktywną działalność na rzecz osób w instytucjach pomocowych i środowisku lokalnym - wolontariusz Lokalnego Centrum Wolontariatu już od kilku lat. Co piątek odwiedza pacjentów Oddziału Geriatrycznego, Paliatywnego oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorlicach. Wcześniej odwiedzał mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach. Służy swą pomocą także w środowisku lokalnym poprzez pracę wolontarystyczną na rzecz samotnych mieszkańców osiedla.

Wyróżnienie otrzymała
- Klaudia Dutka - za bezinteresowną pracę na rzecz osób w instytucjach pomocowych oraz aktywną działalność w zakresie wolontariatu kompetencji - jest liderką grupy, pełniła również funkcje koordynatora wolontariatu edukacyjnego, jest członkiem „ Rady Wolontariuszy” - pełni tam funkcje przewodniczącej, jest uczennicą ZSZ w Bieczu.
w kategorii firma
- Firma EKO-SOLAR p. Marcin Gołąb - za działania na rzecz dobra innych, bezinteresowną pomoc potrzebującym - firma od lat z sukcesem działa w branży hydraulicznej. W bieżącym roku firma bezpłatnie przekazała materiały oraz wykonała montaż instalacji sanitarnej w domu rodziny borykającej się z problemem choroby nowotworowej. Pracę firmy wspomagali pracownicy Gminy Gorlice. Żona Pana Marcina - Aleksandra - była wolontariuszka LCW, zajmowała się pomocą w organizacji akcji charytatywnych, prowadzeniem spraw związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy wolontariuszy.


O zasadach przyznawania nagrody mówiła Renata Filipowicz – Prezes Kwiatonowickiego Stowarzyszenia „HOMINI”.

Nagrodę „Anioły Wolontariatu” przyznaje się w dwóch kategoriach:

a)osoby fizyczne,

b) firma lub instytucja lub organizacja, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka.

Obszary działań branych pod uwagę przy ocenie nominowanych:

I. działalność na rzecz osób w instytucjach pomocowych (szpital, dps, ośrodki wparcia i inne)

II. działania edukacyjne (pomoc w nauce w rodzinie i szkole, inne)

III. działalność akcyjna na rzecz osób i rodzin w potrzebie, systematyczny udział w organizowanych akcjach charytatywnych,

IV. działania na rzecz dobra innych, bezinteresowna pomoc potrzebującym

Zgłoszenia kandydatów do konkursu mogą dokonywać:

a) organizacje pozarządowe i inne organizacje społeczne,

b) osoby prawne,

c) osoby fizyczne,

d) kościoły i związki wyznaniowe,

e) organy administracji publicznej.


Kapituła przyznała także odrębne wyróżnienia pn. „Przyjaciel Wolontariatu”.
W tym roku tytuł „Przyjaciel Wolontariatu” otrzymali: były starosta a obecny Burmistrz Biecza Mirosław Wędrychowicz, Wójt Gminy Gorlice Ryszard Guzik oraz były Burmistrz Gorlic Witold Kochan, którzy z ramienia samorządów byli partnerami projektów: Wolontariat Edukacją Obywatelską dofinansowanego w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz projektu Czas na wolontariat, realizowanego w ramach Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG.


Ponadto podczas Gali Starosta Karol Górski i Prezes Renata Filipowicz wręczyli okolicznościowe wyróżnienia w formie grawertonów przedstawicielom 5 szkół ponadgimnazjalnych za chęć podejmowania działań innowacyjnych szerzących idee wolontariatu w powiecie gorlickim. Podziękowania, gratulacje i życzenia odbierali dyrektorzy szkół wraz z koordynatorami SKW oraz wolontariuszami z Zespołu Szkół Zawodowych w Bieczu, Zespołu Szkół Zawodowych w Bobowej, Zespołu Szkół Zawodowych w Gorlicach, Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorlicach, gdzie powstała pierwsza w powiecie klasa wolontariacka.


ZDJĘCIA POD ADRESEM
http://wolontariat.gorlice.pl/15-aktualnosci/188-kolejne-spotkanie-w-dps-ie-za-nami-2.html


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne