Strona główna

Gmina Gorlice

Rozmaitości »

"Droga do lepszego zarządzania”

Gmina Gorlice zakończyła realizację partnerskiego projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Droga do lepszego zarządzania”.

Okres realizacji projektu: IX.2012 – XII.2013

Wartość projektu: 1 726 629,50 zł

Celem projektu była poprawa standardów zarządzania oraz podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Gminę Gorlice oraz pozostałych partnerów projektu: Gminę Krościenko, Gminę Lanckorona, Gminę Skała oraz Gminę Tomice.
Liderem projektu była Instytucja Szkoleniowa Techmaster Monika Stasica z Żywca.

Cele szczegółowe projektu:
• podniesienie jakości oraz zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych przez urzędy administracji publicznej,
• wdrożenie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej na poziomie całej organizacji, w tym w zakresie zarządzania jakością lub oceny poziomu funkcjonowania i rozwoju urzędów,
• przeprowadzenie szkoleń dla kadr urzędów administracji samorządowej,
• wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych.

Osiągnięte rezultaty:
 zakup i wdrożenie oprogramowania do zintegrowanego zarządzania finansami i budżetem Gminy, majątkiem trwałym, podatkami i opłatami lokalnymi, odpadami komunalnymi,
 zakup sprzętu informatycznego (serwery, czytniki i drukarka kodów kreskowych),
 uruchomienie nowych usług publicznych dla klientów: systemu informacji podatkowej oraz formularzy elektronicznych na platformie ePUAP,
 szkolenia specjalistyczne dla pracowników.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne