Strona główna

Gmina Gorlice

Rozmaitości »

Święto Niepodległości w Zagórzanach

„Raduje się serce …Raduje się dusza!” – plenerowe obchody Niepodległości w Zagórzanach

Dnia 14 listopada 2013 r.  w Zagórzanach obchody Święta Niepodległości miały formę plenerowej uroczystości patriotycznej o szerokim zasięgu środowiskowym. Program pt. Raduje się serce…Raduje się dusza! opracowany przez mgr Anetę Motykę oraz mgr Małgorzatę Stępień miał za zadnie podkreślać wyjątkowe znaczenie 95. rocznicy oraz zaangażować szerokie kręgi lokalnej społeczności.

Spod budynku Zespołu Szkół wyruszył Marsz Niepodległości, a jego uczestnicy nieśli własnoręcznie wykonane biało-czerwone chorągiewki. Drogą obok Nadleśnictwa Gorlice orszak dotarł do miejsca głównych obchodów - Cmentarza Wojennego Nr 125. Młodzież szkolna, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Zagórzan chóralnie odśpiewali pełny tekst hymnu państwowego zgodnie z zapisem Ustawy o godle, barwach i hymnie RP z 31.01.1980 r.

 

W okolicznościowym przemówieniu pani dyrektor Iwona Jamro podkreśliła, że: Często nie zdajemy sobie sprawy z ogromu i trudności problemów, jakie należało pokonać u progu niepodległości. Jak wiele trzeba było pracy, czasu, pieniędzy, wysiłku myśli, inicjatywy i codziennego trudu. Dziś, w 95. rocznicę Odrodzenia Polski, zwróćmy wdzięczną myśl ku naszym pradziadom, ku tym wszystkim, którzy patriotyzmem i entuzjazmem, walką i ideą przyczynili się do zmartwychwstania Ojczyzny.


Uczniowie klas V-VI SP zaprezentowali wiązankę utworów refleksyjno-patriotycznych. W Niepodległościowym Apelu Poległych przy dźwiękach werbla wywołano wszystkich walczących o niepodległość Rzeczypospolitej, w tym również: Wzywam Was, wojskowi i cywilni uczestnicy bitwy pod Gorlicami oraz Was, mieszkańcy Ziemi Gorlickiej w austro-węgierskich mundurach, którzyście zachowali czyste serca i polskie dusze w walce o Niepodległą. Każdemu wezwaniu towarzyszył płonący znicz przewiązany biało-czerwoną wstążką. Następnie pod centralnym obeliskiem wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele: Zespołu Szkół w Zagórzanach z dyrektorem panią Iwoną Jamro, panami: Ryszardem Jamro i Marcinem Juszczęciem, władz samorządowych z panem Aleksandrem Kaliszem, Przewodniczącym Rady Gminy Gorlice, panem Michałem Pyrciochem, sołtysem wsi Zagórzany oraz radnym Andrzejem Gubałą, Ośrodka Kultury GG, z dyrektorem Franciszkiem Rzeszutkiem, paniami Edytą Kamieńską i Emanuelą Zawiłą, Samorządu Uczniowskiego w Zagórzanach: Kamil Kurzawa, Jolanta Mitoraj, Natalia Więcek, Rady Rodziców ZS w Zagórzanach z przewodniczącą Ewą Kalisz oraz Ewą Orłowską i Stanisławą Pawluś, SU Zespołu Szkół w Klęczanach z dyrektorem panią Jadwigą Kalisz, Nadleśnictwa Gorlice z sekretarzem Rafałem Stolarskim, Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Razem” w Gorlicach z panem Adamem Reczkiem, Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Sączu z kierownikiem filii w Gorlicach Marią Cieślą i z panią Małgorzatą Janusz, najmłodsi wychowankowie Samorządowego Przedszkola w Zagórzanach z dyrektorem Lidią Klimek i panią Anną Martauz. Modlitwę za Ojczyznę i poległych poprowadził ks. Bolesław Bawiec, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika.

 

Nastrojową pieśń Miejcie nadzieję do słów A. Asnyka wykonała gimnazjalistka, Jolanta Mitoraj. Biało-czerwone chorągiewki, jesienne liście i płonące znicze na mogiłach żołnierzy poległych w latach Wielkiej Wojny dopełniły niepodległościowej scenerii.

 

Uroczystość praktycznie połączyła elementy edukacji patriotycznej -obywatelskiej oraz regionalnej.

 


Aneta Motyka, Małgorzata Stępień

 

 

OBCHODY 95. ROCZNICY W ZAGÓRZANACH - RELACJA TELEWIZYJNA

 


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne