Strona główna

Gmina Gorlice

Organizacje » Ochotnicza Straż Pożarna »

OSP w Szymbarku w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym

OSP w Szymbarku w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym

Oficjalne włączenie OSP Szymbark do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego - z dniem 1 maja 2018 r., na podstawie decyzji wydanej przez Komendanta Głównego PSP, nastąpiło podczas powiatowych obchodów Święta Strażaka, które miały miejsce 17 maja 2018 r. w Gorlicach.

Wcześniej, 7 września 2017 r. w Urzędzie Gminy Gorlice, zostało podpisane porozumienie w sprawie włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szymbarku do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

Porozumienie podpisali: komendant powiatowy PSP w Gorlicach bryg. Krzysztof Gładysz, wójt gminy Gorlice Ryszard Guzik i reprezentujący OSP w Szymbarku - prezes Jan Przybylski i naczelnik Wojciech Wszołek.

W razie potrzeby jednostka OSP w Szymbarku udostępni w ramach systemu lekki i średni samochód ratowniczo – gaśniczy wraz z etatową obsadą i wyposażeniem. Uczestniczyć także będzie w prowadzeniu działań ratowniczo – gaśniczych na terenie gminy i powiatu, szkoleniach i ćwiczeniach, w ramach współdziałania z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą KP PSP w Gorlicach. Formalnie włączenie jednostki do ksrg odbędzie się na podstawie decyzji wydanej przez Komendanta Głównego PSP.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne