Strona główna

Gmina Gorlice

Organizacje » Ochotnicza Straż Pożarna »

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szymbarku

                  

Ochotnicza Straż Pożarna w Szymbarku
pozyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”.

Fundusz udzielił OSP dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szymbarku”.

Zakupiony został zestaw poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych 8 bar, w skład którego wchodzą: poduszka wysokociśnieniowa HLB 10, poduszka wysokociśnieniowa HLB 20, reduktor PRV 823 AU, sterownik DCV 10 U, wąż pneumatyczny AH 5 BU, wąż pneumatyczny AH 10 YU, dwa wężyki odcinające z zaworami  bezpieczeństwa oraz butla stalowa CYL-1640-EMPTY. Wartość zadania: 10 000,00 zł. Kwota dotacji: 5 000,00 zł.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny