Strona główna

Gmina Gorlice

Organizacje » Ochotnicza Straż Pożarna »

Zakup odzieży ochronnej dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielance

                     

Ochotnicza Straż Pożarna w Bielance pozyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”.

Dotacja Funduszu została udzielona jednostce OSP na dofinansowanie zadania pn. „Zakup odzieży ochronnej dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielance”.

W ramach Programu zakupiono trzy zestawy odzieży ochronnej składające się z ubrania specjalistycznego WUS 4/S/T, hełmu strażackiego typ BHS wizjer sferyczny, bezbarwny, okulary bezbarwne, osłona karku OK-01  biały, rękawic specjalnych RGS-355, kominiarki strażackiej kość słoniowa, jednowarstwowa GO-02K, butów specjalnych strażackich PROTEKTOR wz. 428. Wartość zadania: 8 992,53 zł. Kwota dotacji:  4 496,26 zł.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny