Strona główna

Gmina Gorlice

Organizacje » Ochotnicza Straż Pożarna »

Dobry rok dla strażaków Gminy Gorlice

W Gminie Gorlice odbywają się zebrania sprawozdawczo – programowe Ochotniczych Straży Pożarnych. W gminie Gorlice działa 8 jednostek OSP: w Bielance, Bystrej, Dominikowicach, Klęczanach, Kobylance, Kwiatonowicach, Szymbarku i Zagórzanach.

Rok 2012 był dobrym czasem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Gorlice. Jednostki otrzymały środki w wysokości 1 237 770 zł. Były to głównie dotacje zewnętrzne z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Zarządu Głównego i Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych, środki z Unii Europejskiej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz budżetu Gminy Gorlice.

W roku 2012:

1. Wykonano termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dominikowicach.
2. Wymalowano dach i wyremontowano kominy na budynku OSP w Zagórzanach.
3. Rozbudowano budynek wiejski w Szymbarku – oddano nowy boks samochodowy dla potrzeb OSP.
4. Zakupiono sprzęt ratowniczy dla jednostek: 

-  nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem 4 x 4 oraz funkcją do ograniczania stref skażenia marki Mercedes dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylance,

-  samochód pożarniczy lekki dla OSP w Szymbarku,

- samochód pożarniczy dla OSP w Klęczanach.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne