Strona główna

Gmina Gorlice

Organizacje » Ochotnicza Straż Pożarna »

Realizacja projektu "998 - czas na młodzież"

„998 – czas na młodzież”
Projekt realizowany w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności
Nr projektu: 2020-3-PL01-ESC31-094765
Wartość projektu 6888,00 EUR

Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini z Ochotniczą Strażą Pożarną w Kwiatonowicach realizuje projekt „998 – czas na młodzież”.

W ramach projektu zostanie utworzona Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP) działająca przy OSP w Kwiatonowicach. Kluczowym wyzwaniem na drodze do osiągnięcia celu będzie przywrócenie dawnej „świetności” tradycji OSP, pokoleniowe odtwarzanie/kontynuowanie działań jej członków (często rodziców, dziadków); aktywizowanie młodzieży do działań ratowniczych i pracy na rzecz społeczności lokalnej; podejmowanie nowych, koniecznych wyzwań edukacyjnych i praktycznych na rzecz społeczności lokalnej przez grupę inicjatywną oraz wyrównanie szans młodzieży z terenów wiejskich.
Główne założenia w projekcie to:
1. Utworzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej składającej się z 12 osób w wieku od 10-17 lat – jej umundurowanie, szkolenie teoretyczne i praktyczne, przygotowanie do zespołowego działania, utożsamianie z działaniami członków OSP i straży zawodowej, udział w gminnych/powiatowych zawodach MDP.
2. Zorganizowanie szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczestników projektu.
3. Zorganizowanie warsztatów edukacyjnych w 3 blokach tematycznych  z  zakresu wiedzy o OSP, funkcjonowanie i zadania, sprzęt pożarniczy, postępowania w sytuacji  zagrożenia.
4. Zorganizowanie i przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych  w terenie (np. poszukiwania zaginionej  osoby, usuwanie skutków anomalii pogodowych, gaszenie wypalanych traw, inne).
5. Zorganizowanie pikniku dla mieszkańców Kwiatonowic, podczas którego  przeprowadzona zostanie  prelekcja z zasad bezpieczeństwa oraz pokaz umiejętności opanowanych przez członków MDP.
6. Przygotowywanie młodzieży do udziału w zawodach strażackich MDP.
7. Uwieńczenie sukcesu projektu ślubowaniem członków MDP oraz wręczenie dyplomu nadanego  przez OSP w Kwiatonowicach za wykazanie się  znajomością zasad  bezpieczeństwa i sprawnością fizyczną podczas ćwiczeń  praktycznych.
Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne