Strona główna

Gmina Gorlice

Sport »

Otwarcie boiska piłkarskiego w Szymbarku

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Gorlice Zofia Masztafiak, Przewodniczacy Rady Gminy Gorlice Zdzisław Barszcz, poseł na Sejm RP Zygmunt Berdychowski, Przedstawiciela Zrzeszenia LZS Aleksandra Giertlera, radnego wsi Szymbark Tadeusza Kaweckiego oraz prezesa Ludowego Klubu Sportowego Szymbark Zdzisława Krzemińskiego. Poświęcenia obiektu dokonał Proboszcz Parafii Szymbark Stefan Tabor. Środowisko piłkarskie reprezentowali: Prezes OZPN w Nowym Sączu Zbigniew Stępniowski i prezes Podokregu Piłkarskiego w Gorlicach Stefan Mleczko. Grono zasłużonych działaczy sportowych z Szymbarku otrzymało odznaczenia sportowe. Na zakończenie uroczystości odbyło się spotkanie towarzyskie.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne