Strona główna

Gmina Gorlice

Inwestycje

   

Inwestycje oświatowe

W Ropicy Polskiej dzieci i młodzież już mogą się uczyć w nowych salach. W Klęczanach trwa procedura odbioru technicznego rozbudowy szkoły o segment przedszkolny.
   

Inwestycje gminne w 2019 roku

Trwa realizacja gminnych inwestycji zaplanowanych na 2019 rok. Największą inwestycją jest budowa hali sportowej w Kobylance. Realizowane są także inwestycje oświatowe i drogowe.
   

Klub „Senior+” w Gminie Gorlice

Wójt Gminy Gorlice Jan Przybylski odebrał promesę dofinansowania w wysokości 133 317 zł na utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+”, który będzie znajdował się w budynku WDK w Bystrej.
   

Nowy autobus do przewozu dzieci szkolnych

Gmina Gorlice zakupiła, na potrzeby przewozu dzieci i młodzieży szkolnej, nowy autobus marki Mercedes. Cena autobusu wyniosła 300 120 zł.
   

Gmina Gorlice inwestuje - kadencja 2014-2018 (tv)

W latach 2015-2018 zrealizowano inwestycje i remonty na kwotę ponad 55 mln zł, pozyskując na ten cel środki zewnętrzne.
Wybudowano 61 km sieci kanalizacyjnej, 58 km wodociągowej, 25 km nowych nawierzchni asfaltowych dróg gminnych, 4 km chodników, 5000 m2  parkingów, 2 mosty.
   

Czas inwestycji

W gminie Gorlice trwa gorący czas inwestycji. W 2018 roku kolejne inwestycje zakończono, część jest w trakcie realizacji, jednocześnie rozpoczęto wiele ważnych zadań, poprawiających warunki życia mieszkańców.
   

Utworzenie centrum kulturalnego poprzez rozbudowę i termomodernizację wiejskiego domu kultury w Dominikowicach


Gmina Gorlice zakończyła realizację zadania polegającego na rozbudowie i kompleksowej termomodernizacji wiejskiego domu kultury w Dominikowicach.
   

Inwestycje w środowisko

Zadania inwestycyjne realizowane w Gminie Gorlice, finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
   

Kolejne inwestycje w gminie Gorlice

Gmina Gorlice pozyskała 2,17 mln zł z Województwa Małopolskiego na remont budynku WDK w Kwiatonowicach, rozbudowę szkoły w Ropicy Polskiej i rozbudowę szkoły w Klęczanach.

Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bystra – etap II

                               
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gmina Gorlice realizuje inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bystra – etap II.” Zadanie jest współfinansowane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
[1] [2] [3] [4] »

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne