Strona główna

Gmina Gorlice

Edukacja »

Dzień Edukacji Narodowej i Jubileusz Szkoły w Zagórzanach

„Nauczyciel to ten, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi,
nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje.”

Myśl prof. Jana Wawrzyńca Legowicza stała motywem przewodnim okolicznościowego wystąpienia Ryszarda Guzika, Wójta Gminy Gorlice podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się dnia 15 października 2014 roku w Zagórzanach z racji jubileuszu 50-lecia szkoły. Wójt podkreślił szczególną rolę nauczyciela jako kreatora osobowości i umysłowości dziecięcej, jako autorytetu kształtującego postawy młodych obywateli, świadomych życia swojej małej i dużej ojczyzny. Ryszard Guzik nawiązał również do własnych doświadczeń pedagogicznych i okresu siedemnastoletniego kierowania placówką w Zagórzanach.

W tej szczególnej oprawie nagrody wójta odebrali nauczyciele: Hanna Wojdyła, Renata Dulęba, Katarzyna Igielska-Liana, Wojciech Bogdan, Alicja Pyznar, Alicja Czochór, Wioletta Podsadowska, Małgorzata Tarsa, Małgorzata Kamińska, Krystyna Holik, Lucyna Pierz. Gratyfikacje otrzymali dyrektorzy przedszkoli: Barbara Wielgos, Małgorzata Karp, Halina Oleszkowicz, Barbara Bugno, Marta Gutter, Wiesława Dobek, Wiesława Malinowska, Lidia Klimek oraz zespołów szkół: Iwona Jamro, Ewa Magiera, Lidia Foltyn, Bogusław Wacek, Beata Kraus, Mariusz Tarsa, Maksymilian Olszewski i Marek Dziedziak. Jadwiga Kalisz była wyróżniona w czerwcu podczas obchodów 110-lecia szkoły w Klęczanach. Z rąk Iwony Jamro nagrody dyrektora szkoły odebrali: ks. Krzysztof Baran, Joanna Cieśla, Tomasz Górski, Ryszard Jamro, Małgorzata Stępień, Renata Wantuch i Ewa Zasowska.

O lokalizacji gminnej ceremonii oświatowej zdecydowały szczególne okoliczności.
Pięćdziesiąt lat temu 30 września inauguracja roku szkolnego w Zagórzanach odbyła się w nowo otwartej Szkole Pomniku Tysiąclecia Państwa. W 2014 roku szkoła w Zagórzanach przeżywa Złoty Jubileusz swego funkcjonowania, połączony z nadaniem imienia Komisji Edukacji Narodowej oraz poświęceniem sztandaru.

Mszę świętą w kościele pw. Św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika koncelebrował ks. dr Bogusław Połeć, dyrektor Wydziału Teologicznego kurii w Tarnowie. Liczną asystę stanowili księża proboszczowie okolicznych parafii. Uroczyście został poświęcony nowy sztandar.

W budynku szkoły dyrektor Iwona Jamro w imieniu Wójta Gminy oraz własnym powitała wszystkich gości, uczniów, nauczycieli i rodziców. Przewodniczący Rady Gminy Gorlice, Aleksander Kalisz odczytał stosowne uchwały, nadające imię Komisji Edukacji Narodowej Szkole Podstawowej w Zagórzanach oraz takież samo Gimnazjum w Zagórzanach. Rodzice uroczyście przekazali sztandar Dyrektorowi placówki. Następnie po złożeniu stosownego ślubowania sztandar przejęli gimnazjaliści.

Święto szkoły uświetnili swą obecnością: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Barbara Bartuś, z ramienia Senatora RP Stanisława Koguta Zygmunt Fryczek, z ramienia Małopolskiego Kuratora Oświaty Ewa Gadomska, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Bugno, Radny Powiatu Andrzej Matusik, Dyrektor Wydziału Katechetycznego w Tarnowie ks. dr Bogusław Połeć, proboszczowie parafii z terenu Gminy na czele z ks. proboszczem Bolesławem Bawcem, ksiądz rodak Janusz Ryba, Wójt Gminy Gorlice Ryszard Guzik z sekretarzem Haliną Orubą oraz skarbnikiem Krystyną Bugno, Przewodniczący Rady Gminy Aleksander Kalisz i Radni, Dyrektor OZEA Barbara Wiatr z główną księgową Krystyną Szurą, czynni i emerytowani Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli Gminy Gorlice, Prezes Oddziału ZNP Janina Fugiel, Przewodnicząca Międzyszkolnej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Małgorzata Hotloś, Dyrektor OKGG Franciszek Rzeszutek, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gorlice mgr inż. Jerzy Gadzina, Sołtys wsi Zagórzany Michał Pyrcioch, Prezes OSP w Zagórzanach Janusz Grabowski, Anna Tenerowicz Kierownik Ośrodka Zdrowia, emerytowani nauczyciele i pracownicy oraz nauczyciele, którzy w tej szkole pracowali, Tadeusz Krok poeta i pieśniarz, były nauczyciel w Zagórzanach, Kierownik Budowy Tomasz Jamro oraz referent inwestycyjny budowy Zdzisław Woźniak, Rada Rodziców z przewodniczącą Agnieszką Zięciną, poczty sztandarowe szkół z terenu gminy.

Młodzież szkolna zaprezentowała wzruszający program artystyczny. Montaż słowno-muzyczny i teatr cieni nawiązywał do historycznych tradycji KEN, pierwszego w świecie ministerstwa publicznej oświaty. Uczniowie wyśpiewali serdeczne słowa podziękowań swoim nauczycielom. Akademię przygotowały: Barbara Kudławiec, Joanna Nosal i Alicja Pyznar.

Dla upamiętnienia 50-lecia szkoły została wydana książka „Szczypta teorii i garść historii o Szkole w Zagórzanach” pod redakcją Iwony Jamro, Anety Motyki, Małgorzaty Stępień, specjalny numer „Gim-Press”-u czasopisma gimnazjalistów oraz okolicznościowy kalendarz na rok 2015. Zaproszeni goście otrzymali materiały jako pamiątkowy upominek.
Uroczystość relacjonowały lokalne media: telewizję internetowa i Gazeta Gorlicka.

 
Małgorzata Stępień

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne