Strona główna

Gmina Gorlice

Edukacja »

PROJEKT „Z pola do przedszkola"

PROJEKT „Z pola do przedszkola"

ROZPOCZĘŁA SIĘ REALIZACJA PROJEKTU „Z pola do przedszkola”

W budynkach przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Gorlice pojawiły się kolorowe plakaty jako zwiastuny nowych działań.

Stowarzyszenie Oświatowe Wsi Kwiatonowice, mając na uwadze wyrównywanie szans dla najmłodszych w Gminie Gorlice oraz wspieranie inicjatyw zwiększających udział społecznych grup mniej uprzywilejowanych, napisało projekt pod hasłem: „Z pola do przedszkola”. Na jego realizację Stowarzyszenie otrzymało wsparcie finansowe w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Główny cel zadania to wspieranie równego dostępu do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym poprzez promowanie przedszkoli, organizowanie czasu wolnego dla dzieci oraz profilaktyka i promocja zdrowia.

Realizacja projektu rozpoczęła się w sierpniu tego roku i zakończy się w grudniu 2010 r. We wszystkich wioskach należących do Gminy Gorlice odbyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami i rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym.
Podczas spotkań wygłaszany był przez pracownika Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej, panią Sabinę Kurzawa referat o roli edukacji przedszkolnej w rozwoju dziecka.
Informowano również zebranych o Funduszuszu Norweskim, dzięki któremu pozyskano środki na wyżej wymieniony cel.
Z ramienia Stowarzyszenia w spotkaniu brała udział pani Olga Potyrało - prezes, pani Renata Filipowicz - członek, przedstawiciel partnera projektu -Wójta Gminy Gorlice - pani Barbara Wiatr. Koordynatorem projektu jest pani Lidia Klimek, a kierownikiem pani Renata Dulęba.

W ramach projektu rozpoczęły się już zajęcia z języka angielskiego w 38 grupach. Trwa diagnoza logopedyczna i medyczna dzieci objętych zadaniem.
--------------------------------------------------------------------------------

Nowe place zabaw już cieszą przedszkolaków!

W środę 30 września 2009 r. odbył się odbiór techniczny placów zabaw powstałych przy Samorządowych Przedszkolach w Gminie Gorlice.

Urządzenie funkcjonalnych i kolorowych miejsc zabaw dla najmłodszych było możliwe dzięki pozyskanym środkom z Funduszy Norweskich na realizację projektu „Z pola do przedszkola”.

Prace montażowe wykonała firma „Kora” z Tarnowa . Należy zaznaczyć, że wszystkie elementy placów zabaw posiadają odpowiednie certyfikaty, zgodne z polskimi i europejskimi normami bezpieczeństwa, a okres ich gwarancji wynosi 2 lata.

Cały koszt zadania zamyka się w kwocie 72000 zł z czego wkład Partnera - Gminy Gorlice to 15 604 zł.

Jednym z celów realizowanego właśnie projektu jest promocja aktywności fizycznej oraz poprawa stanu zdrowia dzieci w wieku 3-6 lat z terenu Gminy Gorlice poprzez przeciwdziałanie narastaniu wad postawy będących efektem niezdrowego stylu życia. Ułatwić to ma m.in. wyposażenie placów zabaw w nowe elementy oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, które zaczynają się 1 października br. we wszystkich przedszkolach. Na same pomoce do gimnastyki korekcyjnej wydano 9000 zł.

Warto również wspomnieć, że zakończyły się badania przesiewowe dzieci, których celem było dokładne zdiagnozowanie występujących u nich ewentualnych wad postawy.

Mamy nadzieję, że dzięki tej inwestycji tereny przy przedszkolach zyskały nowy wygląd i stały się atrakcyjnym miejscem dla przedszkolaków. Zjeżdżalnie, piaskownice, bujaki i ławeczki z pewnością wpłyną na integrację dzieci objętych edukacją przedszkolną i pozostałych oraz przyczynią się do aktywnego spędzania przez nie czasu na świeżym powietrzu.

Kierownik Projektu Renata Dulęba
--------------------------------------------------------------------------------

Miesiąc bezpłatnych diagnoz logopedycznych

Dobiegło końca kolejne działanie realizowane w ramach projektu „Z pola do przedszkola”.

Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkoli Gminy Gorlice zostały objęte diagnozą logopedyczną, na podstawie której były kwalifikowane na mające już wkrótce się rozpocząć zajęcia z logopedą.

Zajęcia z profilaktyki logopedycznej przyczynią się u dzieci do usprawnienia pracy narządów artykulacyjnych celem podwyższenia wyrazistości mówienia, wzbogacania mowy czynnej i biernej, wspomagania pamięci słuchowej, różnicowania dźwięków z otoczenia, rozwoju umiejętności rozumienia oraz budowania krótkich i dłuższych poleceń. Prowadzone będą także z myślą o zapobieganiu ewentualnym trudnościom szkolnym.

Zakupiono 9 zestawów do zajęć logopedycznych na kwotę 5400 zł. Będą one stanowić wyposażenie kącików logopedycznych. Znajdą się w nich: lustra, plansze, gry, układanki i loteryjki obrazkowe. Ponadto co miesiąc każde przedszkole będzie wzbogacało swój kącik o nowe pomoce i materiały do zajęć. Łączna kwota, która zostanie przeznaczona na zakup pozostałych pomocy logopedycznych, wynosi 12150 zł .
--------------------------------------------------------------------------------

W przedszkolach naszej gminy dzieci się nie nudzą!

W październiku w przedszkolach rozpoczęły się zajęcia z logopedii i gimnastyki korekcyjnej. Prowadzone są we wszystkich placówkach Gminy Gorlice.

Utworzono 40 grup dzieci korzystających z zajęć gimnastyki korekcyjnej i 40 grup, w ramach których najmłodsi uczestniczą w spotkaniach z logopedą. Wszystkie te zajęcia (jak również już odbywające się z języka angielskiego) potrwają do końca grudnia 2010 roku.
Przedszkolaki pod nadzorem pana Bogdana Romana i pani Alicji Czochór dzielnie i coraz lepiej wykonują ćwiczenia z zakresu gimnastyki korekcyjnej: korygują wady kręgosłupa, klatki piersiowej, kończyn oraz ułożenia łopatek. Dużym urozmaiceniem zajęć są zakupione w ramach projektu pomoce do ćwiczeń: ławeczki, chusty, obręcze, pachołki, szarfy, piłki – jeże do ćwiczeń stóp.
Pod okiem pani Lucyny Zawilińskiej najmłodsi wykonują ćwiczenia logopedyczne. Na pierwszy ogień poszły tzw. „dmuchanki – malowanki”, czyli malowanie przy pomocy słomki.

Wszystkim nam jest bardzo miło obserwować, jak dzieci rozwijają się, nabywają nowych umiejętności, kształtują prawidłowe nawyki postawy.

Należy przypomnieć, że zarówno pomoce dydaktyczne, jaki i same zajęcia odbywają się dzięki wsparciu z Funduszy Norweskich.

--------------------------------------------------------------------------------

My się wody nie boimy…

Nowością dla przedszkolaków stały się wyjazdy na krytą pływalnię „Fala” w Gorlicach. Objęły one wszystkie grupy przedszkolne realizujące projekt „Z pola do przedszkola”.

Zajęcia te dają dzieciom wiele radości ze wspólnego przebywania w środowisku innym niż sala przedszkolna. Zabawa w basenie wyzwala spontaniczność i radość, stymuluje do ćwiczeń ruchowych. Świetnie wpływa także na harmonijny rozwój młodego organizmu. Ponadto zajęcia na basenie pomagają korygować wady postawy, regulują poszczególne układy (oddechowy, krążenia, nerwowy), a także podnoszą odporność organizmu na infekcje.

Wszystkie dzieci w czasie zabaw oswajają się z wodą. Ćwiczenia wyrabiają u nich siłę, gibkość, sprężystość, płynność ruchów, ale także odwagę i zdecydowanie.

Przede wszystkim jest to jednak świetna zabawa i przygoda dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

Kierownik Projektu Renata Dulęba

-------------------------------------------------------------------------------

Pozwólmy dzieciom tworzyć!

28 maja 2010 br. Samorządowe Przedszkole w Kwiatonowicach w ramach realizacji projektu „Z pola do przedszkola” zorganizowało VII Plener Plastyczny pod hasłem "Strachy na Lachy". Na zaproszenie odpowiedziały wszystkie przedszkola z Gminy Gorlice (w liczbie 8) które były reprezentowane przez 5 -osobowe delegacje. Wraz z gospodarzami w imprezie uczestniczyło 70 dzieci.

W programie nie zabrakło szeregu atrakcji. Przedszkolaki spotkały się z panem Januszem Krauze - gorlickim rzeźbiarzem, twórcą m.in. posągu bohaterskiej Tereski stojącej na naszym rynku. Artysta pokazywał narzędzia, którymi pracuje, wyjaśniał, na czym polega sposób rzeźbienia w drewnie, prezentował zdjęcia swoich prac.

Najmłodsi obejrzeli spektakl w wykonaniu Teatru Lalek „Pinokio" z Nowego Sącza pt. „Zaczarowany las", mogli też spróbować swoich sił w malowaniu farbami, malowaniu na folii, lepieniu z plasteliny, rysowaniu tuszem kreślarskim czy tworzeniu obrazów z użyciem kalki biurowej.

Z powodu niesprzyjającej aury plener miał miejsce na sali gimnastycznej. Wszystkie nagrody oraz gadżety: w tym gry, układanki, puzzle i farby akwarelowe dla wszystkich uczestników jak również materiały do zabaw plastycznych zakupione zostały z funduszy pozyskanych w ramach projektu. Występ teatrzyku z Nowego Sącza był zaś możliwy dzięki współpracy z partnerem projektu - Gminą Gorlice (komisją profilaktyki uzależnień).

Nad sprawnym przebiegiem radosnego spotkania czuwała Pani Lidia Klimek - koordynator projektu.

Kierownik projektu Renata Dulęba
--------------------------------------------------------------------------------

„Jesienny Piknik Ekologiczny”

Dnia 30 września 2010 roku w Samorządowym Przedszkolu w Kobylance odbył się „Jesienny Piknik Ekologiczny”. Było to już drugie wspólne spotkanie w ramach projektu „Z pola do przedszkola” tym razem odbywające się pod hasłem "Każdy przedszkolak mały i duży przyrodzie służy." Przedszkolom w naszej gminie przyświeca idea ekologii, dlatego postanowiliśmy połączyć powitanie jesieni z poszerzaniem wiedzy na temat ekologii.
Piknik rozpoczął się o godzinie 9.30 powitaniem przez panią dyrektor Halinę Oleszkowicz oraz panią koordynator Lidię Klimek delegacji przybyłych ze wszystkich przedszkoli Gminy Gorlice.. Dzieci zaczęły piknik zabawą integracyjną, aby każdy mógł się przywitać i poznać obecnych na spotkaniu. Potem nastąpiła część artystyczna.

Specjalnie dla przedszkolaków wystąpił Teatr Żywego Aktora - Studio Małych Form Scenicznych z Krakowa ( ART-RE) z bajką "Trzy świnki".
Po występach przyszedł czas na kolejne przyjemności. Wspólnie z paniami dzieci oglądały specjalnie dla nich przygotowane mini zoo: papugi ,żółwie, chomiki, kanarki, węża, świnki morskie.

Dzięki zajęciom z języka angielskiego, prowadzonym w ramach projektu, przedszkolaki wykazały się znajomością języka przy nazywaniu zwierzątek.

Ciekawymi okazały się również zagadki i łamigłówki o zwierzętach domowych. Za prawidłowe rozwiązania dzieci otrzymywały nagrody. Nowością (i sporym zaskoczeniem) okazały się zadania przygotowane dla pań nauczycielek.

Po przerwie, w trakcie której nie zabrakło słodkiego poczęstunku, zaprezentowały się przedszkolaki z Kobylanki, które wystąpiły z programem ekologicznym.

Kolejnym punktem było wykonanie figurek zwierząt domowych z masy solnej i plasteliny. Przedszkolaki robiły także małe i duże wycinanki, origami z kółek, maski i kukiełki. Ochoczo malowały też farbami.

Dzięki quizowi ekologicznemu sprawdziliśmy, czy dzieci posiadają wystarczającą wiedzę, aby otrzymać odznaczenia „Przyjaciela Przyrody”. Oczywiście najmłodsi mieszkańcy naszej gminy świetnie poradzili sobie z wszystkimi pytaniami i otrzymali nagrody.
Pod koniec spotkania wykonaliśmy zbiorowe zdjęcie, aby upamiętnić nasz piknik. Wszyscy bowiem wspaniale się bawili, było dużo śmiechu i radości, a najważniejsze, że wspólnie przywitaliśmy Panią Jesień.

Kierownik Projektu Renata Dulęba
--------------------------------------------------------------------------------

Wszystko co dobre, szybko się kończy….”

Dnia 17 grudnia 2010 r. w Samorządowym Przedszkolu w Kwiatonowicach podczas pleneru plastycznego pod nazwą „ W ten zimowy, świąteczny czas” odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Z pola do przedszkola”, na którym obecne były delegacje ze wszystkich przedszkoli Gminy Gorlice, nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli. W spotkaniu udział wzięła prezes i członkowie Stowarzyszenia Oświatowego Wsi Kwiatonowice oraz zespół zarządzający projektem. Zaproszeni zostali również przedstawiciele partnera projektu, radni, rodzice. Były występy dzieci, kolędników, wystawy, pokaz malarstwa olejnego, twórczość dziecięca, a wszystko wokół jakże bliskiej nam tematyki - świąt Bożego Narodzenia. Dla wszystkich przedszkolaków biorących udział w projekcie zostały wydrukowane pamiątkowe dyplomy. Pani Barbara Bugno w imieniu dyrektorów przedszkoli podziękowania tym, dzięki którym projekt był realizowany, a przedszkolaki Gminy Gorlice poprzez dodatkowe zajęcia, pikniki, konkursy i wyjazdy miały możliwość wszechstronnego rozwoju, integracji i korzystania z różnorodnych pomocy dydaktycznych.

Historia Projektu

Projekt realizowany był od sierpnia 2009 r. do grudnia 2010 r. przez Stowarzyszenie Oświatowe Wsi Kwiatonowice w partnerstwie z Gminą Gorlice.

Projekt współfinansowany był przez Granty Norweskie. Komponent III –Równać szanse i integracja społeczna

Celem projektu było: 

-  wspieranie równego dostępu do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym poprzez promowanie przedszkoli, organizowanie dodatkowych zajęć oraz profilaktykę i promocje zdrowia.

Zrealizowano następujące zadania:

- pedagogizacja rodziców w zakresie wpływu edukacji przedszkolnej na rozwój dziecka

- prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego, logopedii i gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach

- organizacja „Dni otwartych” 

- integracja między przedszkolna poprzez konkursy, pikniki

- wyjazdy na basen

- stworzenie miejsc służących do zabaw, ćwiczeń, aktywnego wypoczynku dzieci z całego środowiska wiejskiego.


Kilka wniosków z ewaluacji projektu:

Zdaniem nauczycieli i Dyrektorów przedszkoli udział w projekcie „Z pola do przedszkola” pozwolił dzieciom na doskonalenie następujących umiejętności i poszerzenie wiedzy:

· Rozbudzanie ciekawości świata

· Doskonalenie umiejętności interpersonalnych –integracja grupy przedszkolnej w ramach wspólnych zajęć i organizowanych wyjazdów,

· Umacnianie poczucia własnej wartości u dzieci poprzez możliwość osiągania sukcesów na miarę swoich możliwości,

· Wzmocnienie integracji rodziców z działalnością przedszkola,

· Rozwijanie twórczej aktywności i umiejętności pracy w zespole.


Wypowiedzi rodziców:

- „Projekt był szansą dla dzieci na kontakt z rówieśnikami, udział w zorganizowanych przez wykwalifikowanych nauczycieli zajęciach” 

-  „Wyjazdy na basen to atrakcyjny sposób na zdrowe życie, na który prywatnie niejednokrotnie nie możemy sobie pozwolić”

- „Projekt był wspaniałym pomysłem na którym skorzystały dzieci”


Kierownik projektu: Renata Dulęba

Koordynator projektu: Lidia Klimek Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne