Strona główna

Gmina Gorlice

Edukacja »

REALIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO „SZANSA NA RÓWNY START”

REALIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO „SZANSA NA RÓWNY START” W ZAKRESIE PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

„Prewenter”

W roku szkolnym 2009/2010 realizowany jest w ramach projektu „Szansa na równy start” finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego program profilaktyczny „Prewenter”. Program adresowany jest do młodzieży gimnazjalnej. Jego celem jest kształtowanie u uczniów umiejętności radzenia sobie ze zmieniającą się rzeczywistością oraz niepokojami i trudnościami okresu dojrzewania. W trakcie tych zajęć uczestnicy próbują odpowiedzieć na pytanie, co lub kto ma wpływ na ich wybory, czy są odpowiedzialni i czy potrafią ograniczyć swój egoizm na rzecz innych osób.

Zajęcia mają umożliwić młodzieży dokonanie refleksji nad własnym systemem wartości oraz jego wpływem na podejmowane decyzje i budowane relacje interpersonalne. Ponadto przedstawiane są młodzieży zagrożenia, na które napotyka młody człowiek w otaczającym go świecie oraz sposoby świadomego dokonywania wyborów.

Zajęcia prowadzone są w 12-osobowych grupach, mają charakter warsztatowy. Stosowane są aktywne metody pracy mobilizujące uczniów do twórczej pracy. Jednym z celów programu jest również rozwijanie umiejętności pracy w grupie oraz podniesienia poziomu samooceny i samoakceptacji.

Program realizowany jest przez nauczycieli , którzy zostali przeszkoleni i mają kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć. Również uczniowie otrzymają zaświadczenia ukończenia programu profilaktycznego „Prewenter”.

Do tej pory zostały zrealizowane dwie edycje programu, w której wzięło udział 210 uczniów z 8 gimnazjów gminy Gorlice.


„Saper”

Od stycznia do marca 2010 r realizowany był w ramach projektu „Szansa na równy start” finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego program profilaktyczny „Saper”, w którym brało udział 103 uczniów ze szkół z terenu gminy Gorlice. Program prowadzony był przez nauczycieli posiadających kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć.

Młodzieży bardzo podobają się tego typu zajęcia, które znacznie odbiegają od zajęć lekcyjnych. Uczestnicy podkreślają , iż dzięki programowi dowiadują się jak być asertywnym, jak radzić sobie ze złością, aby nie wyrządzić nikomu krzywdy zarówno tej fizycznej jak i psychicznej. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej. Obecnie rozpoczynamy ostatnią edycję programu.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne